IZM ziņojums par FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā

Informatīvais ziņojums “Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā”

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē, izskatot biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (turpmāk – LAF) un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RA Events” (turpmāk – SIA „RA Events”) pieteikumu par Starptautiskā Automobiļu federācija (turpmāk – FIA) Pasaules rallija čempionāta (World Rally Championship) (turpmāk – WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, (prot. Nr.5 5.§), tika nolemts:

 • saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot LAF (SIA „RA Events”) ieceri par FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā;
 • pieņemts zināšanai (noteikts), ka 2022. gadā ar FIA WRC posma organizēšanas sagatavošanu saistītie izdevumi ir sedzami LAF (SIA „RA Events”) esošo līdzekļu ietvaros;
 • ja 2023. un 2024. gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā Ministru kabinetā netiek atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) virzītais prioritārā pasākuma pieteikums par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu FIA WRC posma organizēšanai Latvijā 2024. gadā, t.sk. licences maksājumiem, arī 2023. un 2024. gada attiecīgie izdevumi ir sedzami LAF (SIA „RA Events”) esošo līdzekļu ietvaros;
 • uzdot IZM jautājumu par FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā noteiktā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā, iekļaujot informatīvajā ziņojumā šādus nosacījumus:
  1. vēstulē FIA WRC organizēšanas tiesību turētājam netiek iekļautas Ministru kabinetam juridiski saistošas garantijas nodrošināt konkrēta apjoma valsts budžeta līdzfinansējumu FIA WRC organizēšanai Latvijā;
  2. gadā valsts budžeta līdzfinansējums ar FIA WRC organizēšanas sagatavošanu saistīto izdevumu segšanai netiek piešķirts;
  3. jautājums par nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2023. un 2024. gadā izskatāms Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
  4. gadā no valsts budžeta netiek līdzfinansēti citi LAF un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.

Ievērojot minēto, IZM ir sagatavojusi šo informatīvo ziņojumu, kurā sniegta informācija par FIA WRC posmu, potenciāli uzņemamām saistībām (tai skaitā finansiālām) un nepieciešamo valdības garantiju saturu.

 1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

FIA Pasaules rallija čempionāta rīkotājorganizācija WRC Promoter GmbH (turpmāk tekstā – WRC Promoter) ir izteikusi piedāvājumu vietējam starptautisku sacensību organizatoram Latvijā – SIA „RA Events” – organizēt FIA WRC posmu Latvijā 2024. gadā. Šis ir unikāls piedāvājums Latvijai, jo WRC ir vienas no pasaules prestižākajām autorallija sacensībām FIA hierarhijā, līdzās F-1 sacīkstēm. WRC Promoter šādu piedāvājumu izteica, balstoties uz vietējā organizatora iepriekšējo pieredzi un augstajiem novērtējumiem starptautisku sacensību organizēšanā.

SIA „RA Events” organizē starptautiskas sacensības Latvijā kopš 2013. gada, kad Kurzemes reģionā pirmo reizi norisinājās FIA Eiropas rallija čempionāta posms, bet, sākot no 2016. gada, Rīgā, Biķernieku trasē, tiek organizēts vairāku apbalvojumu un augstu vērtējumu saņēmušais FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta posms. Abas sacensības norisinās Latvijā vēl joprojām un kalpo kā labās prakses piemēri citu posmu organizatoriem visā pasaulē. Ņemot vērā veiktās investīcijas sporta pasākumu organizēšanā Latvijā, LAF norāda, ka būtu lietderīgi turpināt uzņemto kursu un organizēt rallija visaugstākās raudzes sacensības potenciāli ar vislielāko finanšu atdevi – FIA Pasaules čempionāta posmu autorallijā jeb FIA WRC posmu.

Vēsturiski tiesības rīkot pasaules čempionāta posmus FIA piešķīra, vadoties pēc ekonomiskā ieguvuma, auditorijas lieluma un konkrētās valsts tirgus situācijas, jo tādi bija noteicošie kritēriji lielākajiem autoražotājiem, kas piedalījās sacensībās. Tomēr, mainoties autosporta vadības politikai, ekonomiskajai situācijai, kā arī attīstoties tehnoloģijām, kas ļāva nodrošināt iespēju pārraidīt sporta sacensības globāli, iespēja uzņemt pasaules augstākā līmeņa sacensības pieauga arī tām valstīm, kas iepriekš nekvalificējās minētajos kritērijos. Tā 2014. gadā Lietuva kopā ar Poliju organizēja FIA WRC posmu, bet 2020. gadā un 2021. gadā arī Igaunija uzņēma FIA WRC posmu.

Saskaņā ar LAF sniegto informāciju vienam FIA WRC posmam 2020. gadā bija vidēji 78 miljonu liela TV skatītāju auditorija, bet kopējā TV auditorija visā sezonā sasniedza 545 miljonus skatītājus. 2019. gada sezonā FIA WRC posmus klātienē apmeklēja kopumā 4 miljoni skatītāji. Izvērtējot vidējo apmeklētāju skaitu FIA WRC posmos un rallija popularitāti reģionā, LAF prognozes liecina, ka Latvijā ralliju klātienē varētu apmeklēt līdz pat 50 000 skatītāju, kuri šeit pavadītu vismaz četras dienas, tādējādi stimulējot valsts ekonomiku vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. Personāls, kas ierodas no ārvalstīm un apkalpo WRC, ieskaitot TV komandu, oficiālās personas, medijus, dalībniekus un to atbalsta personālu, ir aptuveni 1500 personas, kas uzturas valstī līdz pat astoņām dienām. Pieņemot, ka šo ārvalstnieku izdevumi vienā dienā (naktsmītnes, ēdināšana, transports u.c. izmaksas) sasniedz vismaz 150 EUR dienā, tikai no šo personu uzturēšanās izdevumiem valsts ekonomika iegūtu nepilnus 2 miljonu EUR.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) 2021. gada 26. augusta vēstulē
Nr. 1.1-15.3/2021/890 ir informējusi, ka ir izvērtējusi LAF un SIA „RA Events” sniegto informāciju par plānotā FIA WRC posma norisi Latvijā, orientējošo apmeklētāju un komandu tehnisko darbinieku skaitu. LIAA norāda, ka 2021 gadā, izstrādājot atbalsta programmu lielajiem starptautiskajiem kultūras, sporta pasākumiem un starptautiskajām izstādēm projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros un aprēķinot programmas ietekmi, balstījās uz lielo pasākumu rīkotāju līdzšinējo pieredzi un aprēķiniem, un pieņēma, ka pasākuma ārvalstu apmeklētājs Latvijā, uzturoties vismaz 2 naktis, iztērē ap 500 EUR. Izdevumu pozīcijas, kam pasākumu apmeklētājs tērē naudu, ir nakšņošana, ēdināšana, transporta, pasākuma biļetes, izklaides un atpūtas pakalpojumi, ekskursijas, suvenīri, iepirkšanās un dažādi citi pakalpojumi, ko nepieciešams izmantot uzturēšanās laikā Latvijā. Līdzīgu aprēķinu LIAA iesaka izmantot arī LAF un SIA „RA Events”, prognozējot ieņēmumus no 2024. gada WRC Pasaules kausa posma rīkošanas Latvijā. Balstoties uz LAF un SIA „RA Events” sniegto informāciju, LIAA uzskata, ka 2024. gada FIA WRC posma rīkošana Latvijā spētu radīt pozitīvu rezonansei pasaules medijos, popularizētu Latvijas valsti, jo FIA WRC posmiem tiešraidēm seko ap 78 miljonu pasaules iedzīvotāju. LIAA arī atzīst pasākuma ekonomiski pozitīvo ietekmi uz Kurzemes reģionu un prognozē, ka ieņēmumi no ārvalstu viesiem 2024. gada FIA WRC posmam Latvijā varētu būt vismaz 16,8 miljoni EUR.

WRC starptautiskā organizatora piedāvājums Latvijai ietver noteiktu programmas ciklu, organizējot FIA Eiropas rallija čempionāta posmus Latvijā 2022. gadā un 2023. gadā, izmantojot šīs sacensības kā sagatavošanās un testēšanas bāzi plānotajam FIA WRC posmam 2024. gadā. LAF ir lūgusi ar FIA Eiropas rallija čempionāta posmu organizēšanas licences iegādi 2022. un 2023. gadam, kā arī ar FIA WRC posma licences un FIA licences iegādi 2024. gadam saistītas izmaksas segt no valsts budžeta līdzekļiem. Papildus minētam, lai veiksmīgi sagatavotos Latvijā uzņemt visaugstākā līmeņa autosporta sacensības, sacensību norisei gan 2023. gadā, gan 2024. gadā no valsts budžeta līdzekļiem LAF ir lūgusi nodrošināt arī organizatoriskās izmaksas, kas nepieciešamas, lai pilnvērtīgi uzsāktu sagatavošanās darbus FIA WRC posmam, nodrošinātu drošības struktūru iesaisti un ieviestu WRC līmeņa noteikumiem atbilstošus procesus sacensību laikā.

LAF pieprasītais valsts budžeta līdzfinansējums 2024. gada FIA WRC posma sarīkošanai

(sadalījumā pa izdevumu pozīcijām un gadiem)

Nr. Izdevumu pozīcija Summa EUR Gads
1. Licences maksa 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posmam

(maksājums veicams WRC Promoter )

300 000 2022.
2. Organizēšanas izdevumi 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posmam un 2024. gada FIA WRC posma sagatavošanai 100 000 2022.
3. Licences maksa 2023. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posmam

(maksājums veicams WRC Promoter )

400 000 2023.
4. Organizēšanas izdevumi 2023. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posmam un 2024. gada FIA WRC posma sagatavošanai 250 000 2023.
5. Licences maksa 2024. gada FIA WRC posmam

(maksājums veicams WRC Promoter)

1 200 000 2024.
6. Reģistrācijas maksa FIA kalendārā 2024. gada FIA WRC posmam (maksājums veicams FIA) 300 000 2024.
7. Organizēšanas izdevumi 2024. gada FIA WRC posmam 300 000 2024.
KOPĀ 1. – 7. izdevumu pozīcija: 2 850 000  
KOPĀ 3. – 7. izdevumu pozīcija: 2 450 000  

Atzīmējams, ka 1. izdevumu pozīcija vairs nav aktuāla, jo ar Ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 895 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 3. punktu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” IZM piešķirti  300 000 EUR pārskaitīšanai LAF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādi. Tāpat nav aktuāla arī 2. izdevumu pozīcija, jo saskaņā ar Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.5 5.§, 5.3.2. apakšpunkts) noteikts, ka 2022. gadā ar FIA WRC posma organizēšanas sagatavošanu saistītie izdevumi ir sedzami LAF (SIA „RA Events”) esošo līdzekļu ietvaros. Tādejādi aktuālais ar FIA WRC posma organizēšanu 2024. gadā saistītais valsts budžeta pieprasījums ir 2 450 000 EUR.

Tāpat atzīmējams, ka papildus valsts budžeta līdzfinansējumam FIA WRC posma sagatavošanas un organizēšanas budžeta prognozētos ieņēmumus veido arī plānotais pašvaldību līdzfinansējums (Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Talsu novada pašvaldība un Kuldīgas novada), sponsoru līdzekļi, kā arī SIA „RA Events” pašu ieņēmumi (dalībnieku maksas un biļešu ieņēmumi). Informatīvā ziņojuma paskaidrojošajiem materiāliem ir pievienotas arī SIA „RA Events” iesniegtās detalizētās tiešo organizatorisko izdevumu tāmes.

LAF un SIA „RA Events”, izvērtējot WRC Promoter piedāvājumu, atzīst, ka šāda iespēja Latvijai ir unikāla un tā noteikti ir jāizmanto, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

 • Latvijas valdība kopš 2013. gada ir atbalstījusi LAF (SIA „RA Events”) organizēto FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Kurzemē;
 • Arī reģionālās pašvaldības (Liepāja, Talsi, Kuldīga un Ventspils) ar saviem budžeta piešķīrumiem ir līdzfinansējušas FIA Eiropas rallija čempionāta posma norisi Latvijā;
 • sponsori (NESTE, Ramirent u.c.) ar saviem mārketinga resursiem ir atbalstījuši šo čempionāta posmu norisi un popularizēšanu;
 • vietējie un reģionālie uzņēmumi novērtē rallija norisi ne tikai no finansiālā ieguvuma, ko sniedz rallija norise reģionā, bet arī finansiāli atbalsta sacensību organizēšanu;
 • pateicoties sacensībām Latvijā un tām ieliktajam pamatam, vairākiem vietējiem autosportistiem un sporta komandām ir bijusi iespēja sevi pierādīt starptautiski, popularizējot Latviju starptautiski un kā tūrisma galamērķi.
 • deviņu gadu laikā veiktās investīcijas autosporta sacensību organizēšanā ir ļāvušas gan apmācīt un sagatavot vairāku simtu iesaistīto personu ļoti sarežģīta sporta veida norisei, gan arī sniegušas pozitīvu ekonomisko pienesumu reģionam, kā arī Latvijai kopumā, kas ir mērāms ne tikai ārvalstu skatītāju un komandu pārstāvju iztērētajos naudas līdzekļos, dodot pienesumu Latvijas ekonomikā, bet arī Latvijas popularizēšanu visā pasaulē.

Īpaši atzīmējams, ka SIA „RA Events” ir norādījis, ka gadījumā, ja Latvijā tiktu organizēts FIA WRC posms, tad pēc tā norises 2024. gadā tiktu veikta pilna finanšu atskaite pa izdevumu un ieņēmumu posteņiem, un tīrā peļņa no šī pasākuma (ja tāda veidotos) tiktu atmaksāta valsts budžetā, lai kompensētu  valsts finansiālo ieguldījumu sacensību līdzfinansēšanai, vai ar valsts piekrišanu novirzot tās nākotnes izmaksu pozīciju samazināšanai, tādējādi atslogojot valsts budžetu.

Politikas plānošanas dokumentos sporta nozarē ir atzīts, ka starptautisko sporta sacensību rīkošana Latvijā veicina ekonomikas attīstību (sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, to uzturēšanās laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi, u.tml.), kā arī veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē (popularizē Latviju kā tūrisma galamērķi). Arī starptautiskā prakse liecina, ka liela mēroga sporta pasākumi veicina valsts starptautisko atpazīstamību, kā arī palīdz veidot konkurētspējīgu valsts identitāti.

Atbalstu  FIA WRC posma norisei Latvijā un konkrētajās pašvaldībās rakstveidā ir paudusi arī Liepājas valstspilsētas pašvaldība (2021. gada 6. septembra vēstule Nr. 2004/2.1.4), Talsu novada pašvaldība (2021. gada 25. augusta vēstule Nr. 12-17/3782) un Kuldīgas novada pašvaldība (2021. gada 9. septembra vēstule Nr. KNP/2.13/21/2812).

Atbalstu FIA WRC posma norisei Latvijā 2024. gadā ir paudusi arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija (2021. gada 30. septembra vēstule Nr. 142.9/5/1-2-13/21), aicinot Ministru kabinetu atbalstīt Latvijai sniegto iespēju 2024. gadā rīkot WRC posmu, kā arī līdz 2021. gada decembrim pieņemt lēmumu, apliecinot  ka Ministru kabinets ir apņēmies nodrošināt nepieciešamo finansējumu un uzņemties saistības par WRC posma norisi Latvijā.

Attiecībā uz nepieciešamām valdības garantijām, kuras LAF un SIA „RA Events” līdz 2021. gada 31. decembrim jāiesniedz FIA WRC starptautiskam organizatoram (WRC Promoter GmbH), jānorāda, ka tās satur šādas saistības:

 • garantiju, ka valdība pilnībā un bez ierobežojumiem atbalstīs FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā;
 • gadījumā, ja LAF un tās partnerim SIA „RA Events”, parakstot organizēšanas līgumu, tiks piešķirtas tiesības organizēt FIA WRC posmu Latvijā 2024. gadā, garantiju, ka:
 • valdība pilnībā atbalstīs FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, un klasificēs FIA WRC Latvijas posma sagatavošanu un norisi kā kopējas ieinteresētības jautājumu;
 • ja starp WRC Promoter GmbH un SIA „RA Events” ir noslēgts līgums par FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, IZM sagatavos priekšlikumu budžeta pieprasījumam, lai atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām un attiecīgā gada (2023. un 2024. gada) budžetā paredzētā finansējuma ietvaros atbalstītu FIA WRC Latvijas posma sagatavošanu un norisi 2024. gadā. Nepieciešamais finansējums nepārsniegs 650 000 EUR 2023. gadā (FIA Eiropas rallija čempionāta licences maksa 2023. gadam un FIA WRC Latvijas posma organizēšanas izmaksas) un 1 800 000 EUR 2024. gadā (un FIA WRC Latvijas posma licences maksa un FIA licences maksa, kā arī organizēšanas LAF Automobiļu federāciju un tās partneri SIA „RA Events” izstrādās efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai un iesniegs Ministru kabinetā. Paredzēts arī noteikt, ka valdība izpildīs saistības atbalstīt FIA WRC posma organizēšanu atbilstoši 2023. un 2024. gada valsts budžeta likumā šim mērķim paredzētajam finansējumam, savukārt atlikušās saistības atbilstoši nepieciešamībai, lai nodrošinātu FIA WRC posma organizēšanu, pilnā apmērā sedzamas no LAF un SIA „RA Events” līdzekļiem.

Garantiju forma arī satur apliecinājumu, ka minētās garantijas ir saistošas visām attiecīgajām iestādēm, ieskaitot visus iespējamos valdības amatu pārņēmējus vai jaunas valdības.

Garantiju vēstules forma angļu valodā pievienota šī informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1., bet tās darba tulkojums latviešu valodā pievienots pielikumā Nr. 2.

Būtiski ir atzīmēt, ka ar šo dokumentu tiek uzņemtas saistības atbalstīt FIA WRC posma sekmīgu organizēšanu gadījumā, ja LAF tiks piešķirtas tiesības organizēt FIA WRC, tomēr IZM vērtējumā šāda veida apliecinājuma parakstīšana (kurā nav norādīts konkrēts garantētā piešķiramā finansējuma apmērs) nerada valdībai juridiskas saistības nodrošināt visu LAF finanšu pieprasījumā norādīto summu. Papildus minētam, lai nodrošinātos pret risku, ka sacensību organizēšanas izmaksas to sagatavošanas procesā palielinās un LAF pieprasa tās segt no valsts budžeta līdzekļiem, gan garantiju dokumentā, gan valdības lēmumā ir noteikts arī maksimālā finansējuma apjoms.

Attiecībā uz LAF iesniegto valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu FIA WRC posma organizēšanai atzīmējams, ka 2022. gadā valsts budžeta līdzfinansējums ar FIA WRC organizēšanas sagatavošanu saistīto izdevumu segšanai atbilstoši Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdes lēmumam(prot. Nr.5 5.§, 5.3.2. apakšpunkts) netiks piešķirts, turklāt šādi līdzekļi 2022. gada valsts budžetā nemaz nav paredzēti. Gadījumā, ja WRC starptautiskais organizators noslēgs līgumu ar SIA „RA Events” par FIA WRC posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, tad jautājums par 2023. gadā nepieciešamo līdzfinansējumu (650 000 EUR [400 000 EUR licences maksājums ERC un 250 000 EUR organizatoriskās izmaksas FIA WRC posma sagatavošanai]) un 2024. gadā nepieciešamo līdzfinansējumu (1 800 000 EUR [1 200 000 EUR licences maksājums WRC, 300 000 EUR licences maksa FIA un 300 000 EUR organizatoriskās izmaksas FIA WRC posma sagatavošanai]) izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā kopā ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem ņemot vērā valsts budžeta finansiālās  iespējas. Izvērtējot visus apstākļus, IZM sadarbībā ar LAF un SIA „RA Events” sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā priekšlikumus par efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai. Turklāt 2024. gadā no valsts budžeta netiks līdzfinansēti citi ar LAF un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi (tai skaitā FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms un citi).

IZM ir veikusi arī sākotnējo izvērtējumu par potenciālā finansējuma piešķiršanas
FIA WRC posma organizēšanai atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.

Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm[1]:

 1. pazīme: Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem;
 2. pazīme: Atbalsta saņēmējs veic saimniecisku darbību un attiecībā uz to gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;
 3. pazīme: Pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura;
 4. pazīme: Atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Konstatējams, ka potenciālā atbalsta  sniegšana LAF ar FIA WRC posma organizēšanu saistīto izdevumu segšanai nerada konkurences kropļojumu Eiropas Savienības līmenī, jo konkrēto sporta sacensību rīkošanas tiesības konkursa kārtībā piešķirs neatkarīga trešā puse (attiecīgā sporta veida starptautiskā sporta federācija – FIA), kā rezultātā citas valstis, kuras nebūs ieguvušas šādas tiesības un tās kā organizatori neparādīsies attiecīgā sporta veida starptautisko sporta sacensību kalendārā 2024. gada sacensību sezonai, nevarēs organizēt šāda veida sporta sacensības. Iepriekšminētā rezultātā secināms, ka potenciālā finansiālā atbalsta  sniegšana LAF ar FIA WRC organizēšanu saistīto izdevumu segšanai vienlaikus neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm un attiecīgi minētais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Papildus minētam uzsverams, ka šo sporta sacensību organizēšana tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.

 1. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes pausto atbalstu FIA WRC posma organizēšanai Latvijā, IZM aicina Ministru kabinetu:

 1. Atbalstīt FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā.
 2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt garantiju vēstuli FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskam organizatoram (WRC Promoter GmbH) atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā pievienotai redakcijai. Noteikt, ka Ministru kabinets izpildīs saistības atbalstīt FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu atbilstoši 2023. un 2024. gada valsts budžeta likumā šim mērķim paredzētajam finansējumam, savukārt atlikušās saistības atbilstoši nepieciešamībai, lai nodrošinātu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu, pilnā apmērā sedzamas no LAF un SIA „RA Events” līdzekļiem.
 3. Noteikt, ka gadījumā, ja FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskais organizators (WRC Promoter GmbH) noslēdz līgumu ar SIA „RA Events” par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, IZM sadarbībā ar LAF un SIA „RA Events” sagatavot un izglītības un zinātnes ministram sešu mēnešu laikā pēc attiecīga līguma noslēgšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai, kā arī par efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai, ņemot vērā, ka līdzfinansējums organizēšanai nepārsniedz 2 450 000 EUR, kā arī 2024. gadā no valsts budžeta netiek līdzfinansēti citi ar LAF un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
 4. Noteikt, ka jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. un 2024. gadam FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai Latvijā 2024. gadā ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā kopā ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

[1] Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu.