Foto: Jouni Laaso

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) saviem sportistiem un komandām liegusi piedalīties autosporta sacensībās Krievijā un Baltkrievijā, tāpat sportisti un komandas ar Krievijas un Baltkrievijas licencēm turpmāk nevarēs startēt sacensībās Latvijā. Izņēmums izdarīts uz tiem krievu un baltkrievu sportistiem, kas startē ar LAF izsniegtām licencēm.

“Esam vienoti ar Ukrainas autosporta federāciju, visu Ukrainas autosporta saimi un Ukrainas tautu,” teikts LAF paziņojumā.

Ņemot vērā, ka Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas režīma darbības ir noziegums pret Ukrainas tautu un pret cilvēci kopumā, Latvijas Automobiļu federācijas prezidijs ārkārtas sēdē nolēma:

1. Latvijas Automobiļu federācijas licencēti pieteicēji, braucēji, rīkotāji un tiesneši, nedrīkst piedalīties Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas rīkotajās sacensībās un LAF neizsniegs atbalsta vēstules dalībai tajās.

2. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistiem un komandām, kurām ir izsniegta šo valstu licence dalībai jebkādā formā autosporta pasākumā, nav atļauts piedalīties Latvijā rīkotājās nacionālajās un starptautiskajās sacensībās.

3. Izsniegtās LAF licences Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuru izsniegšanas pamats ir bijis Latvijas vai citas ES valsts izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar faktisku dzīves vietu Latvijā vai ES dalībvalstī, ir spēkā esošas.

Lēmums spēkā līdz tālākiem lēmumiem vai tā atcelšanai.

Izmantotie resursi:
www.laf.lv