Jānis Naglis: “Nākamajam LAF prezidentam jānotur augstā latiņa”

22/06/2017 |

Foto: Dace Janova, 4rati.lv

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) ir vienīgā federācija Latvijā, kuras prezidentūras ilgums ir normēts līdz 2 termiņiem, kas katrs ir 4 gadus ilgs. Pēdējos 8 gadus pie šī kuģa stūres ir bijis Jānis Naglis, kura pilnvaras beigsies nākamā gada martā, kad biedru pilnsapulcē autosporta entuziastiem un LAF biedriem būs jāievēl jauns prezidents.

„Uzskatu, ka tas, ka viens cilvēks nevar tikt ievēlēts uz laiku, kas ilgāks par 2 termiņiem – ir pareizi. Tas nepieciešams, lai federācijas darbs nestagnētu un virzītos pareizā virzienā. 8 gadi ir pietiekami, lai realizētu iecerēto , bet tajā pašā laikā – emocionāli neiztukšotos. Pēc tam ir jānāk jaunai enerģijai un cilvēkam, kam ir vēl tālejošāks redzējums un iedvesma darboties,” tā par prezidentūru Jānis Naglis.

Par svarīgāko, kas paveikts šo 8 gadu laikā J.Naglis nosauc federācijas finanšu stabilizāciju kopš krīzes gadiem, iepriekšējā prezidenta Dainara Damberga uzsāktās sadarbības turpināšanu ar kaimiņvalstu sportistiem un federācijām, starptautisku un prestižu sacensību piesaisti Latvijai, redzamu pārstāvību FIA (Starptautiskās Automobiļu federācijas) struktūrās un likumdošanas sakārtošanu nelegālu un nedrošu sacensību izskaušanai.

„Mūsu uzdevums – būt redzamiem un aktīvi piedalīties visās starptautiskajās konferencēs un pasākumos, lai mūs ievērotu, lai sāktu ieklausīties tajā, kas mums sakāms. Mūsu pārstāvji FIA ir Gunārs Kosojs, kas darbojas FIA Off-Road komisijā, Jānis Krastiņš pārstāv ralliju un turpina ceļu uz FIA rallija komisiju, Linda Medne darbojas projektā „Women in Motorsport”, kuras mentore ir leģendārā rallija pilote Mišela Mutona un arī jaunajā autosporta disciplīnā driftā mums ir ko teikt starptautiskā līmenī, jo bijām vieni no pirmajiem, kas driftu ņēma savā paspārnē. Tagad FIA drifta darba grupā darbojas mūsu Elīne Berķe,” saka Jānis un turpina, „Mums ir izdevies piesaistīt FIA finansējumu piedaloties vairākos projektos – 2013. gadā saņēmām 100 tūkstošus eiro, kas tika novirzīti Junioru akadēmijas projektam, kura izpildē piesaistījām sporta kompleksa “333” vadību un Dainara Damberga vadīto Junioru akadēmiju. Otrs projekts bija “Safety”, kur piesaistījām 25 tūkstošus eiro un sacensībām iegādājāmies glābšanas aprīkojumu ar hidrauliskajiem griezējiem.”

„LAF augsto prestižu citu federāciju vidū varēja panākt tikai un vienīgi ar budžeta pareizu plānošanu un finanšu caurskatāmības nodrošināšanu auditos, kurus vienmēr – pateicoties mūsu grāmatvedes Ilonas Gaigoles darbam, esam izgājuši bez aizrādījumiem. Tas ir balsts visai turpmākajai LAF darbībai un būs stabils pamats nākamajam prezidentam, lai arī ko viņš vēlētos uzsākt, savukārt starptautiskā pārstāvniecība ir nodrošinājusi izcilu sportistu un sacensību piesaisti Latvijai, kas nebūtu bijis iespējams, ja mūsu pārstāvji FIA un sacensību organizatori nedarbotos tik saliedēti un profesionāli kopīgo mērķu vārdā,” atzīst Latvijas Automobiļu federācijas prezidents, piebilstot, ka bez Prezidija nekas no iepriekš minētā nebūtu realizēts un tieši Prezidija locekļu un komisiju vadītāju profesionālisms un entuziasms padara LAF darbu pamanāmu un iespējamu.

„Svarīgākais, kas jādara nākamajam LAF prezidentam – jānotur augstā latiņa, kuru esam pa šiem gadiem uzlikuši paši sev,” saka Naglis, ”Finanšu stabilitātes ziņā, starptautiskās pārstāvības ziņā un arī sadarbojoties ar valsti, kas ir ļoti būtiski, turpinot sakārtot likumdošanu. Nākamajam prezidentam jāgrib un jāvar darboties visās iespējamajās ministriju un Latvijas Sporta federāciju padomes komisijās un darba grupās, lai pārstāvētu mūsu federācijas, sportistu un organizatoru intereses.”

Tuvojoties Jāņiem – gaviļnieks, LAF prezidents Jānis Naglis visiem novēl drošus un lustīgus svētkus, saullēktu sagaidot ģimenes, draugu lokā un gādājot par to, lai pie auto stūres sēstos tikai tie, kas no grādīgajiem dzērieniem ir atturējušies.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Pavlovska
LAF preses sekretāre

Izstrādā un uztur IG Studija
coloring.cool