Andris Zvingēvics: ”Autosportisti ir izdomas bagāta tauta”

24/08/2017 |

Foto: Dace Janova, www.4rati.lv

Andris Zvingēvics ir PSRS čempions autorallijā (startējot kopā ar Andri Reimani), Latvijas čempions autorallijā, vairākkārtējs vicečempions gan rallijā, gan autokrosā, par 5 čempionu trenēšanu saņemtas 5 medaļas, startēts 39 valstīs, 30 gadus darbojas Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) prezidijā un vairākus gadus vada LAF apelācijas tiesu. Daudziem cilvēka mūžs būtu par īsu, lai sasniegtu kaut daļu no Andra iekarotajām virsotnēm. Viņa teiktajā ieklausās un viedokli ciena. Runājot par protestu un apelācijas iesniegšanas kārtību – nav zinošāka cilvēka par Andri Zvingēvicu.

Apelācijas tiesas vadīšana ir tas darbs, kuru darot, noteikti var nonākt pie daudzām atziņām par cilvēka dabu un ieradumiem: „Ir sportisti, kas atzinušies, ka sacensību nolikumu un LAF Kodeksu izlasījuši pirmo reizi, vien iesniedzot apelāciju. Taču, kad tas izdarīts – īpaši to var novērot rallija braucēju vidū, sportisti ir ļoti radoši un spēj izdomāt un sev pielāgot dažādus pantus un noteikumus. Tas, ko es gribu teikt – kodekss, pēc savas būtības ir kā konstitūcija. Federācijai mūsdienās (atšķirībā no padomju laikiem, kad federācijai bija valsts piešķirto līdzekļu dalīšanas funkcija) ir autosporta dokumentālā, tiesiskā un likumdošanas vara. Attiecīgi dzīvojot šajā „pasaulē” – kodekss ir jāzina. Taču būsim godīgi pret sevi – cik daudzi no mums ir izlasījuši Latvijas konstitūciju?” retoriski jautā A. Zvingēvics, turpinot, „Latvijas Automobiļu federācija nodrošina saikni starp sportistu un Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA), mēs esam tie, kas skata strīdus jautājumus un skaidrojam procesuālās darbības.”

Ja runājam par terminiem „iesniegums”, „protests” un „apelācija”, tad skaidri jānodala to nozīme un sportistiem jāizprot to nozīme un skaidrojums. Termina „iesniegums” skaidrojuma LAF kodeksā nav. Taču rallija leģendās ir atrodama forma „iesniegums”. Šī forma domāta iesniegšanai sacensību vadītājam. Taču primāri sportistiem jāizrunā visas nianses ar dalībnieku tiesnesi (angļu val. „relation officer” ), kurš ir pirmā oficiālā persona, pie kuras griezties ar jebkuru jautājumu – tajā skaitā ar neskaidrībām par iesniegumiem, protestiem un citām lietām, kurās svarīgas ir pareizas procesuālas darbības. Tālāk, ja dalībnieku tiesnesis devies pie sacensību vadītāja un sacensību vadītājs nevar atrisināt radušos situāciju, tālāk jau sacensību komisāram jāiesniedz „protests”. „Kādreiz – kad protesta maksa bija vien simboliska, iesniegto protestu daudzums bija milzīgs. Darba apjoms pie šiem protestiem, no kuriem daudzi bija nepamatoti, pārāk liels. Tas tika atrisināts paceļot protesta iesniegšanas summu. Tagad sportista pieteicējam (vienīgā persona, kas var iesniegt protestu) ir jāpārliecinās vairākkārt par protesta pamatotību, jo zaudēt līdz ar iesniegto protestu iemaksāto naudas summu, gadījumā, ja protestu atzīst par nepamatotu un to noraida – negrib neviens,” tā Andris Zvingēvics.

Protestu iesniegšanai jābūt sacensību laikā, dažādiem protestiem ir dažāds protesta iesniegšanas termiņš un arī protesta iesniegšanas maksa ir atkarīga no sporta veida un situācijām – šīs summas ir aprakstītas nolikumos. Iesniegt protestu var tikai sacensību komisāram. Iesniedzot protestu, sacensību komisārs iesniedzējam paziņo par tā izskatīšanas laiku. Ja protests tiek apmierināts, tad iesniegtā naudas summa tiek atgriezta. Ja protestu noraida – sportista pieteicējam paziņo par apelācijas iesniegšanas kārtību. Attiecīgi, ja noraidītā protesta iesniedzējs komisāram ziņo, ka izlēmis sniegt apelāciju – apbalvošana šai klasei tiek atlikta līdz apelācijas tiesas lēmumam. Apelācijas tiesa ir augstākā instance Latvijas autosportā un tās lēmumu vairs nevar apstrīdēt.

„Tikai skaidra un caurskatāma protestu un apelācijas kārtība var nodrošināt vienlīdzības principu ievērošanu sportā,” tā sarunu noslēdz Andris Zvingēvics, kura autosporta gaitām šogad ir jubilejas – 50.gads. Latvijas rallijam šogad – 60. Interesanta sakritība, taču vairāk šķiet – likumsakarība.

 

Info: Kristīne Pavlovska, LAF Preses sekretāre

Izstrādā un uztur IG Studija
coloring.cool