Uz LAF prezidenta amatu trīs kandidāti

26/01/2018 |

Foto: LAF

Pamatojoties uz biedrības ”Latvijas Automobiļu federācija” (LAF) statūtu p. 7.3., Prezidijs sasauc kārtējo Biedru sapulci.

Uzaicinām LAF biedrus (biedrības/sporta kluba vadītāju vai tā pilnvarotu personu) uz LAF biedru sapulci, kura notiks š.g. 24.februārī. Plkst. 11:00 – dalībnieku reģistrācija, sapulces sākums plkst.11.30. Norises vieta – Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (administrācijas ēkā), S.Eizenšteina ielā 16.

Šogad LAF biedriem ir jāievēlē jauns prezidents.  Līdz LAF prezidija noteiktajam termiņam – 24.janvārim, LAF sekretariātā iesniegti 3 prezidenta kandidātu pieteikumi (uzvārdu alfabēta secībā) no:

1. Raimonda Kisiela,
2. Andra Kulberga,
3. Olafa Ozola.

Kandidāti ir iesnieguši savas motivācijas vēstules un CV, lai LAF un tās biedri varētu izvērtēt kandidātu atbilstību ieņemamajam amatam. Ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus, biedri var iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem klātienē, LAF birojā. Ja biedri izteiks vēlēšanos tikties ar prezidenta amata kandidātiem klātienē pirms pilnsapulces – LAF palīdzēs organizēt šīs tikšanās.

Aicinām biedrus būt aktīviem un iesaistīties diskusijā ar prezidenta amata kandidātiem, kā arī laicīgi ieplānot apmeklēt pilnsapulci, jo ļoti svarīgi ir nodrošināt sapulces lemtspējību – kvorumu, kā arī jāņem vērā, ka, saskaņā ar LAF statūtiem, par jaunu prezidentu – lai notiktu iebalsošana, ir jānobalso vairāk kā pusei no sapulcē esošajiem biedriem.

Darba kārtība:

11:00 – 11.30 Sapulces dalībnieku reģistrācija

11.30 – 14.00 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:

Sapulces atklāšana;
Mandātu komisijas ziņojums;
Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana;
Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana;
LAF Prezidenta J.Nagļa atskaite par 2017.gadu;
LAF sekretariāta 2017. gada budžeta pārskats un 2018. gada budžeta projekts;
LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2017. gada pārskats;
LAF 2017. gada pārskata un 2018. gada budžeta apstiprināšana;
LAF Prezidenta kandidātu uzstāšanās;
LAF Prezidenta vēlēšanas;
LAF Kodeksa grozījumi;
Citi jautājumi.

Priekšlikumus biedru sapulces (darba  kārtības un lēmumu projektu)  papildinājumiem gaidīsim  līdz 2018.gada 12.februārim uz e-pastu “[email protected]”.

Priekšlikumus   un delegātu veidlapas  lūdzam iesniegt  LAF birojā (G.Zemgala gatve 71)  vai  sūtīt uz e-pastu “[email protected]

Atgādinām, ka sapulcē tiesīgi piedalīties tie biedri, kas nokārtojuši savas finansiālās saistības.

Lejupielādei: Delegāta veidlapa

Izmantotie resursi:
www.laf.lv

Izstrādā un uztur IG Studija
coloring.cool