LAF nosoda nelegālo autosportu

14/06/2018 |

Kā ziņojuši masu mediji un arī Dabas aizsardzības pārvalde, nesen notikušas nesaskaņotas apvidus auto sacensības dabas liegumā “Ances purvi”. Vairākas automašīnas veikušas noteiktu maršrutu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, saskaņā ar maršruta kartēm („leģendām”) un iznīcinājušas vērtīgus Eiropas Savienības nozīmes biotopus. Lieki piebilst, ka pasākuma rīkotāji savas darbības nav saskaņojuši ar attiecīgajām instancēm.

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) pauž savu nostāju, izsakot nosodījumu darbībām, kas jebkādā veidā izraisa kaitējumu Latvijas dabai un valstij. LAF iestājas par likuma ievērošanu visās tā izpausmēs. Pieminētais pasākums nekādā veidā nav bijis saistīts ar LAF, tā rīkotāji nav LAF biedri.

Latvijas Automobiļu federācija aicina visus, kas rīko jebkāda veida pasākumus, kurās iesaistītas automašīnas un sacensību principi, sazināties ar LAF. Federācijas viens no darbības pamata virzieniem ir konsultācijas sacensību drošības nodrošināšanā un prasību izpildē. Aicinām uz konstruktīvu sarunu ikvienu organizatoru, lai ikviens rīkotais pasākums būtu drošs dalībniekiem, skatītājiem un organizatoriem.

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Automobiļu federācija (LAF)

Izstrādā un uztur IG Studija
coloring.cool